+46 (0)224-773 83 info@clarencevo.se Gruvvägen 8, 733 33, Sala Mån - Fre : 08:00 - 17:00

OM OSS

Vi har över 25 års erfarenhet av

Med en lång och gedigen erfarenhet är FIMAB idag ett av de mest förstärkta och resursstarka företagen inom familjehemsvård i Sverige!

Vi har genom åren investerat stort i att ha de nödvändiga resurser som krävs för den komplexa problematik och livssituation som våra klienter ofta har.

Vi erbjuder professionell och omsorgsfull familjehemsvård för barn, ungdomar och vuxna. Sedan starten 1994 har vi utvecklats från en smal verksamhet med huvudsakligt fokus på vuxna missbrukare, till att idag erbjuda en mycket större bredd med barn och unga samt placeringar med komplex problematik. Ett omfattande nätverk av erfarna och utbildade behandlare ger oss i dag förutsättningar att möta våra klienters och uppdragsgivares krav på individuella och flexibla lösningar.

fimab_graphics-seashell-1

VÅR ARBETSMODELL

Vår utgångspunkt är att erbjuda en hel vårdkedja, där individuella behov tillgodoses i samverkan med andra aktörer.

Våra klienter erbjuds boende i förstärkta kvalificerade familjehem, eller i ett så kallat ”bredvidboende”, små boendeenheter i anslutning till familjehemmen.

Vi erbjuder olika tjänster som jourplacering, utredningsplacering, kompletta psykiatriska utredningar, medicinskt backup och behandlingsplanering. Vi har ett koncept för eftervård/utsluss i form av utsluss- och träningsboende med boendestöd och sysselsättning. Vi arbetar med individuella lösningar och samordnar stödet kring varje enskild klient.

De yttre ramarna och strukturen byggs med ett miljöterapeutiskt förhållningssätt. I förändringsarbetet använder vi oss av MI (motiverande intervju) samt Kognitiva och beteendeinriktade metoder. Det konkretiseras i motiverande samtal, återfallsprevention, social färdighetsträning samt en strukturerad vardag med sysselsättning utifrån individens förutsättningar.

Vi hanterar övervakade urinprov för att säkerställa drogfrihet under placerings- och/eller utredningstiden, samt även som återfallsprevention. Genomförandeplan upprättas i samverkan med uppdragsgivare, klient och familjehem och berör fysisk och psykisk hälsa, narkotika och alkohol, kriminalitet, familj och relationer samt sysselsättning och ekonomi, enligt behovsområden i vårdplanen. Huvudansvarig handläggare för Barn och unga hos oss har en fullständig utbildning i BBIC.

För klienter med psykiatrisk problematik och diagnoser tillhandahåller vi medicinsk backup, psykoterapi och kognitiv beteendeterapi genom vår samarbetspartner Paromagruppen AB i Sala.

VÅR HISTORIA

Hur allt startade

Familjen i Mälardalen AB startas och drivs som konsulentstödd familjehemsvård av Roger Pearson. Samma år föds Rogers dotter Carmen med omfattande funktionshinder. Åren fram till 2005 drivs verksamheten ensamt av Roger som också har flera uppdrag inom kriminalvården, bl.a häktet i västerås som samtalsledare i grupp och enskilt. På Karlskoga anstalten som handledare och samtalsledare på motivationsavdelningen.

1994

Hur allt startade

Familjen i Mälardalen AB startas och drivs som konsulentstödd familjehemsvård av Roger Pearson. Samma år föds Rogers dotter Carmen med omfattande funktionshinder. Åren fram till 2005 drivs verksamheten ensamt av Roger som också har flera uppdrag inom kriminalvården, bl.a häktet i västerås som samtalsledare i grupp och enskilt. På Karlskoga anstalten som handledare och samtalsledare på motivationsavdelningen.

1994

Första anställningen

Arbetet med att förverkliga erfarenheter och idéer om att kunna erbjuda bättre och bredare insatser för klienter med stora svårigheter startar.
FiM anställer sin första personal.

2005

Första anställningen

Arbetet med att förverkliga erfarenheter och idéer om att kunna erbjuda bättre och bredare insatser för klienter med stora svårigheter startar.
FiM anställer sin första personal.

2005

En koncern blir till

Arkiv AB – Redovisningsbyrå startas med syfte att erbjuda bokföringstjänster och rådgivning.
Housing Gruppen AB startas med syfte att skapa för verksamheterna lämpliga kontorslokaler och träningslägenheter.

2009

En koncern blir till

Arkiv AB – Redovisningsbyrå startas med syfte att erbjuda bokföringstjänster och rådgivning.
Housing Gruppen AB startas med syfte att skapa för verksamheterna lämpliga kontorslokaler och träningslägenheter.

2009

Familjen växer

Paroma Gruppen AB startas med syfte att erbjuda psykiatrisk behandling och LARO mottagning.
Inova assistans AB startas. Personlig assistans med vision om att ge utökad kvalité för brukares hela livssituation, trygghet, sysselsättning, fritid och boende.

2012

Familjen växer

Paroma Gruppen AB startas med syfte att erbjuda psykiatrisk behandling och LARO mottagning.
Inova assistans AB startas. Personlig assistans med vision om att ge utökad kvalité för brukares hela livssituation, trygghet, sysselsättning, fritid och boende.

2012

Ekonomi och säkerhet

Optio AB blir en del av paraplyet och systerbolag. Optio erbjuder professionellt godmanskap och förvaltarskap och har rådgivande samt handläggande roll gentemot klienter som har behov av ekonomiskt stöd.
Rilancio AB startas. Verksamheten avser att hjälpa människor i utsatta situationer, där hot och behovet av skydd är en primär del av problematiken.

2018

Ekonomi och säkerhet

Optio AB blir en del av paraplyet och systerbolag. Optio erbjuder professionellt godmanskap och förvaltarskap och har rådgivande samt handläggande roll gentemot klienter som har behov av ekonomiskt stöd.
Rilancio AB startas. Verksamheten avser att hjälpa människor i utsatta situationer, där hot och behovet av skydd är en primär del av problematiken.

2018

Utvecklingen fortsätter

Rilancio är nu en etablerad verksamhet och fortsätter att utveckla säkerhetsfunktioner.

2019

Utvecklingen fortsätter

Rilancio är nu en etablerad verksamhet och fortsätter att utveckla säkerhetsfunktioner.

2019

Hela vårdkedjan under samma tak.

SYSTERBOLAG

BESÖK OSS

KONTAKTA OSS

070-665 03 54
info@clarencevo.se

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

FIMAB

RILANCIO

INOVA ASSISTANS

Copyright © Clarence Vård & Omsorg 2019