+46 (0)224-773 83 info@clarencevo.se Gruvvägen 8, 733 33, Sala Mån - Fre : 08:00 - 17:00

PERSONLIG ASSISTANS som tål att granskas
Personlig assistans förbättrar livskvaliteten för människor med funktionshinder.
Vi vill ge våra klienter möjlighet till ett aktivt liv med träning - helt på sina egna villkor.

Vi sätter vår heder på att leverera det vi lovar.

OM INOVA ASSISTANS

Inova Assistans bedriver personlig assistans med stöd av personal med hög kompetens och en vilja att utveckla den enskildes rätt till självbestämmande. Assistansen kompletteras med ett centrum med café, medicinsk personal och musikterapi med syfte att höja kvalitén i brukarens vardagsliv. Vår ambition är att skapa sammanhang och aktiviteter som främjar samhällsdeltagande och ökad förståelse mellan människor med olika levnadsförutsättningar.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Vi är ett modernt assistansföretag där helhetsyn är ledstjärnan. Brukarens rätt till självbestämmande ska stödjas så långt som det är möjligt. Vår vision är att underlätta kommunikation och relation för brukaren och dess nätverk som förenklar och förbättrar livskvalitén.Vår ambition är att bygga där vi står och skapa funktion, sysselsättning och fritidsmöjligheter för de brukare som finns i vår geografiska närhet med säte i Sala. På sikt finns även ambitionen att utveckla och producera anpassade egna hem för de brukare som vill och kan ha ett eget boende.

VISION

Vår vision är att säkerställa och kvalitetssäkra våra kunders behov av assistans, sysselsättning, fritid och boende genom livet.

MÅL

 • Att höja kvalitén för brukare av personlig assistans.
 • Att verka för att brukaren känner hög grad av självbestämmande.
 • Att aktivt verka för en högre status för yrket personlig assistent.
 • Att skapa synergier och förenkla vardagen för brukare där stimulerande fritid, meningsfull sysselsättning samt närhet till fysisk aktivitet / träning / habilitering är de tre huvuddelarna.

METOD

I takt med antalet brukare kommer bolaget starta och bedriva dagverksamhet / sysselsättning och aktivt verka för skapandet av arbete inom den offentliga sektorn. Bolaget har från start ett brett nätverk där brukare kommer kunna få stöd och hjälp gällande medicinska / psykiatriska behov.

Vi erbjuder psykiatriska utredningar och undersökningar genom Paroma Gruppen AB där specialiserade läkare och psykologer finns. Assistenternas behov av handledning och kompetensutveckling säkerställs genom ett externt social-psykiatriskt team.

BRUKARRÅD

För att underlätta självbestämmande har vi ett brukarråd. Rådets syfte är att samla all kompetens och skapa inflytande över hur assistansen utförs. Det ger trygghet och kunskap för hela teamet.

Vilka som ingår i brukarrådet kan variera efter behov men i huvudsak är det brukare, anhöriga och personal som ingår. Andra viktiga personer som kan vara ett stöd för utvecklingen av assistansen ser vi också gärna i rådet.

Rådet träffas regelbundet och vilka frågor som står på agendan avgör rådet själva. Stora frågor som ”hur kan vi påverka försäkringskassan?” till mindre frågor som ”Kan vi genomföra cafékvällar tillsammans?” kan stå på programmet.

Brukarrådet kommer att ge kraft och energi till att utveckla assistansen till nya nivåer.

BLI KUND

På Inova Assistans vill vi skapa ett sammanhang där du som kund känner trygghet och får den hjälp du behöver så att du kan leva ett liv med dig själv i fokus. Vår ambition är att skapa ett center med möjlighet till gemensamma aktiviteter, utbildning, handledning, föreläsningar m.m.

Vi strävar efter att hålla en hög kvalitet både för dig i din vardag och en hög kompetens hos personalen. För oss är det viktigt att du har möjlighet till självbestämmande och känner en gemenskap med oss på Inova Assistans.

Alla som blivit beviljade personlig assistans kan vända sig till oss. Vi finns där för dig och hjälper dig även med frågor och information som rör byråkrati, personal, juridik och administration. Om du vill byta assistansbolag från ett befintligt till oss så hjälper vi dig genom hela processen.

BLI PERSONLIG ASSISTENT

En personlig assistent behöver i första hand vara genuint intresserad av att vilja hjälpa andra människor i deras vardag. Då alla människors behov är olika är det av stor vikt att man som personlig assistent är lyhörd, ödmjuk och noggrann. Har du dessutom kunskaper som ergonomi, lyfteknik, sjukvård och teckenspråk är det meriterande.

Arbetstimmarna är väldigt varierande och stäms av tillsammans med brukaren. Vi på Inova Assistans har en ambition att höja statusen på yrkesrollen personlig assistent då vi vet hur viktig din funktion är.

Kontakta oss om du vill arbeta på ett företag som tänker innovativt och strävar efter att skapa ett sammanhang med fokus på utveckling för brukare och assistenter i deras vardag. Berätta då även vilken stad du bor i, var du kan tänka dig att jobba i för städer, hur mycket du kan och vill jobba samt om du har några allergier. När du ändå är på gång så skicka gärna med en kort beskrivning av dig själv också.

KONTAKTA OSS

  ADRESS

  Inova Assistans AB
  Gruvvägen 8
  733 33, Sala

  TELEFON

  070-53 80 428

  Hela vårdkedjan under samma tak.

  SYSTERBOLAG

  BESÖK OSS

  KONTAKTA OSS

  070-665 03 54
  info@clarencevo.se

  FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

  FIMAB

  RILANCIO

  INOVA ASSISTANS

  Copyright © Clarence Vård & Omsorg 2019